Ekbladet

Ekbladet 37 2022

Ekbladet 37 2022 omslagLadda ner hela årsskriften som pdf genom att klicka på bilden. Med intressanta artiklar om ekens produktion, nya forskningsprojekt om ek, askens möjligheter till revansch, svavelticka, marknaden för lövvirke med mera.

Ekbladet är föreningens årsskrift som utkommer i juni-juli varje år. Ekbladet innehåller artiklar om aktuell forskning, beskrivningar av arter i lövskogen, nya rön kring skötsel och användning av löv och andra frågor kring lövskogens utnyttjande och bevarande. I årsskriften finns också referat från exkursioner och studieresor samt presentationer av Ekfrämjandets pristagare. Ekbladet startades av Ulf B Olsson 1986 som var dess redaktör fram till 2011.

Har du uppslag till artiklar i Ekbladet, kontakta nuvarande redaktören Mats Hannerz.

Ladda ner de tidigare nummer av Ekbladet som pdf-filer:

Ekbladet 36, 2021 Ekbladet 35, 2020 Ekbladet 34, 2019
Ekbladet 36 2021 framsida Ekbladet 35 2020 framsida Ekbladet 34 2019 framsida
Ekbladet 33, 2018 Ekbladet 32, 2017 Ekbladet 31, 2016
Ekbladet 33 2018 framsida Ekbladet 32 2017 framsida Ekbladet 31 2016 framsida
Ekbladet 30, 2015 Ekbladet 29, 2014 Ekbladet 28, 2013
Ekbladet 30 2015 framsida Ekbladet 29 2014 framsida Ekbladet 28 2013 framsida
Ekbladet 27, 2012 Ekbladet 26, 2011 Ekbladet 25, 2010
Ekbladet 27 framsida Ekbladet 26 framsida Ekbladet 25 framsida
Ekbladet 24, 2009 Ekbladet 23, 2008 Ekbladet 22, 2007
Ekbladet 24 framsida Ekbladet 23 framsida Ekbladet 22 framsida
Ekbladet 21, 2006 Ekbladet 20, 2005 Ekbladet 19, 2004
Ekbladet 21 framsida Ekbladet 20 framsida Ekbladet 19 framsida
Ekbladet 18, 2003 Ekbladet 17, 2002 Ekbladet 16, 2001
Ekbladet 18 framsida Ekbladet 17 framsida Ekbladet 16 framsida
Ekbladet 15, 2000 Ekbladet 14, 1999 Ekbladet 13, 1998
Ekbladet 15 framsida Ekbladet 14 framsida Ekbladet 13 framsida
Ekbladet 12, 1997 Ekbladet 11, 1996 Ekbladet 10, 1995
Ekbladet 12 framsida Ekbladet 11 framsida Ekbladet 10 framsida
Ekbladet 9, 1994 Ekbladet 8, 1993 Ekbladet 7, 1992
Ekbladet 9 framsida Ekbladet 8 framsida Ekbladet 7 framsida
Ekbladet 6, 1991 Ekbladet 5, 1990 Ekbladet 4, 1989
Ekbladet 6 framsida Ekbladet 5 framsida Ekbladet 4 framsida
Ekbladet 3, 1988 Ekbladet 2, 1987 Ekbladet 1, 1986
Ekbladet 3 framsida Ekbladet 2 framsida Ekbladet 1 framsida