Ekbladet

Ekbladet 38 2023

Ekbladet 38 2023 omslag

Ladda ner hela årsskriften som pdf genom att klicka på bilden. Med intressanta artiklar om ekens produktion, nya forskningsprojekt om ek, askens möjligheter till revansch, svavelticka, marknaden för lövvirke med mera.

Ekbladet är föreningens årsskrift som utkommer i juni-juli varje år. Ekbladet innehåller artiklar om aktuell forskning, beskrivningar av arter i lövskogen, nya rön kring skötsel och användning av löv och andra frågor kring lövskogens utnyttjande och bevarande. I årsskriften finns också referat från exkursioner och studieresor samt presentationer av Ekfrämjandets pristagare. Ekbladet startades av Ulf B Olsson 1986 som var dess redaktör fram till 2011.

Har du uppslag till artiklar i Ekbladet, kontakta nuvarande redaktören Mats Hannerz.

Ladda ner tidigare nummer av Ekbladet som pdf-filer:

Ekbladet 37, 2022
Ekbladet 37 2022 framsida
Ekbladet 36, 2021Ekbladet 35, 2020Ekbladet 34, 2019
Ekbladet 36 2021 framsidaEkbladet 35 2020 framsidaEkbladet 34 2019 framsida
Ekbladet 33, 2018Ekbladet 32, 2017Ekbladet 31, 2016
Ekbladet 33 2018 framsidaEkbladet 32 2017 framsidaEkbladet 31 2016 framsida
Ekbladet 30, 2015Ekbladet 29, 2014Ekbladet 28, 2013
Ekbladet 30 2015 framsidaEkbladet 29 2014 framsidaEkbladet 28 2013 framsida
Ekbladet 27, 2012Ekbladet 26, 2011Ekbladet 25, 2010
Ekbladet 27 framsidaEkbladet 26 framsidaEkbladet 25 framsida
Ekbladet 24, 2009Ekbladet 23, 2008Ekbladet 22, 2007
Ekbladet 24 framsidaEkbladet 23 framsidaEkbladet 22 framsida
Ekbladet 21, 2006Ekbladet 20, 2005Ekbladet 19, 2004
Ekbladet 21 framsidaEkbladet 20 framsidaEkbladet 19 framsida
Ekbladet 18, 2003Ekbladet 17, 2002Ekbladet 16, 2001
Ekbladet 18 framsidaEkbladet 17 framsidaEkbladet 16 framsida
Ekbladet 15, 2000Ekbladet 14, 1999Ekbladet 13, 1998
Ekbladet 15 framsidaEkbladet 14 framsidaEkbladet 13 framsida
Ekbladet 12, 1997Ekbladet 11, 1996Ekbladet 10, 1995
Ekbladet 12 framsidaEkbladet 11 framsidaEkbladet 10 framsida
Ekbladet 9, 1994Ekbladet 8, 1993Ekbladet 7, 1992
Ekbladet 9 framsidaEkbladet 8 framsidaEkbladet 7 framsida
Ekbladet 6, 1991Ekbladet 5, 1990Ekbladet 4, 1989
Ekbladet 6 framsidaEkbladet 5 framsidaEkbladet 4 framsida
Ekbladet 3, 1988Ekbladet 2, 1987Ekbladet 1, 1986 
Ekbladet 3 framsidaEkbladet 2 framsidaEkbladet 1 framsida