Register över äldre artiklar

Stellan Sunhedes artiklar om vedsvampar på ek finns samlade på en egen sida.

Här hittar du artiklar som har publicerats i Ekbladet 1986-2010:

Agestam, Eric 1995. (se Johansson, Ulf m.fl. 1995)

Agestam, Eric, Per Magnus Ekö & Ulf Johansson 1995b. Gallring av ek- och bokbestånd. – Två nya gallringsförsök. – 10: 36-41

Agestam, Eric, Per Magnus Ekö & Urban Nilsson 1995a. Försök med naturlig föryngring av bok och ek. – 10: 31-35

Agestam, Eric, P M Ekö & Ulf Johansson 2000. Ett gallringsförsök i ek. – 15:16-19

Agestam, Eric 2000. (se Johansson, Ulf m.fl. 2000)

Ahlman, Annelie (se Welander, M. m.fl. 2001)

Almgren, Gunnar 1988. Inte bara till lyst. – 3: 23

Almgren, Gunnar 1989. Ekfrämjandets årsmöte och exkursion 1988. – 4: 3-9

Almgren, Gunnar 1990. Besök hos den polska skogsförvaltningen i Bialowieza.. – 5: 32-34

Almgren, Gunnar 1992. Ekfrämjandets pris 1991 till Jens Bjerregaard. – 7: 15

Almgren, Gunnar 1993. Ekfrämjandets stora pris 1992 till Lennart Nordström. – 8: 22

Almgren, Gunnar 1993. Granskog blir bokskog. – 8: 14-16

Almgren, Gunnar 1996. Resan till Spessart. – 11:1-8

Almgren, Gunnar 1997. Ekfrämjandets rikspris 1996 till Erik Stenström och Erik Tham. – 12: 52-53

Annerstedt, Matilda 2010. Naturen som hälsoresurs. – 25:24-27

Baliuckas, Virgilijus & Darius Danusevicius 1997. Ädellövskog i Litauen. -12: 6-10

Barklund, Pia 2006. Oroande sjukdom på ask. – 21: 18-20

Barklund, Pia 2009. Olika typer av sjukdomar på ek, alm, ask och al. – 24:13-21

Bartholin, Thomas Seip 1987. Årstal i trae. – 2: 8-13, 30

Bengtsson, Rune 1999. Något om lind – Erfarenheter från ett pågående forskningsprojekt. – 14:6-10

Berglund, Olle 1990. Visingsö-ek till regalskeppet Wasa. – 5: 25-28

Berglund, Olle 1992. Ek på åker. – 7: 9-11

Birkedal, Maria 2007. Sådd av ädla lövträd. – 22: 7-10

Bjerregaard, Jens 1992. Ett röjningsförsök i bok. – 7: 5-8

Bjerregaard, Jens 1995. Marknaden för ekvirke. – 10: 63-64

Björkhem, Uno 1998. Om ekarna på Tullgarn. – 13:24-25

Björse, Gisela 1995. Eken har också en historia. – 10: 42-45

Blomberg, Per 2003. Skånska jätteträd. – 18:21-26

Brorsson, Göthe 1990. Kurser i ekskogsskötsel 1989. – 5: 36-38

Brunet, Jörg m.fl. 2004. Ädellövskogsprogrammet. – 19:17-22

Brusewitz, Gunnar 1986. Ekar genom tiderna. – 1: 10-17

Brusewitz, Gunnar 1987. Eken – min årstidsspegel. – 2: 14-20

Bylund, Nils 2006. Ekskadorna minskar i Kalmar län. – 21: 9-11

Dahlén, Lars 2003. Ekfrämjandets exkursion och årsmöte i Blekinge 19-20 september 2002. – 18: 1-7

Dahlén, Lars 2004. Ekfrämjandets exkursion och årsmöte i Västra Småland 18-19 september 2003. – 19: 1-8

Dahlén, Lars 2005. Ekfrämjandets exkursion och årsmöte i Östergötland 2004. – 20: 1-7

Dahlén, Lars 2005. Dagbok från en resa till Ungern. – 20: 8-18

Dahlén, Lars 2006. Ekfrämjandets exkursion i Bohuslän 2005. – 21: 1-8

Dahlén, Lars 2007. Referat från Ekfrämjandets exkursion i Halland 2006. – 22: 1-6

Dahlén, Lars & Arne Mirton 2008. Ekfrämjandets exkursion 2007. – 23: 1-7

Dahlén, Lars 2009. Ekfrämjandets exkursion 2008 i Skåne. – 24: 1-9

Dahlén, Lars 2010. Ekfrämjandets exkursion 2009 i Västra Götaland. – 25: 1-7

Dahlén, Lars 2011. Ekfrämjandets exkursion i Sörmland 16-17 september 2010. – 26: 1-9

Drobyshev, Igor & Kerstin Sonesson 2005. Tillväxt och vitalitet i skånska ekbestånd. – 20: 29-32

Ekstrand, Anders 1993. En polsk ekskötselmodell. – 8: 17-19

Ekstrand. Anders 1991. Anläggning av ädellövskog på åkermark. – 6: 10-15

Ekstrand. Anders (& ”Marknadsgruppen”) 2009. Marknaden för lövtimmer hösten 2009. – 24: 10-12

Ekstrand. Anders & Henrik Nilsson 2010. Lövmarknaden 2010. – 25: 33-34

Ekstrand, Anders (ed.) 2011. Produktionsskog ek – slutavverkning och föryngring. – 26: 20-21

Ekstrand, Anders 2011. Marknadssituationen för lövtimmer 2011. – 26: 22-23

Ekö, Per Magnus 1995. (se Agestam, Eric m.fl. 1995a)

Ekö, Per Magnus 1995. (se Agestam, Eric m.fl. 1995b)

Ekö, Per Magnus 1995. (se Johansson, Ulf m.fl. 1995)

Ekö, Per Magnus 1995. Forskning rörande skogsbruk med ädla lövträd. – 10: 5-10

Ekö, P M 2000. (se Agestam, Eric m.fl. 2000)

Ekö, Per Magnus 2000. (se Johansson, Ulf m.fl. 2000)

Eliasson, Per 2003. Ek i politiken. – 18:31-34

Fredriksson, Gustav & Bengt Nihlgård 1994. Ädellövskogsskötsel ger biologisk mångfald. – 9: 23-24

Fredriksson, Gustav 1991. Ove Gustavsson – Ekfrämjandets pristagare 1990. – 6: 26-27

Fredriksson, Gustav 1994. Ekfrämjandets stora pris 1993 till Gunnar Almgren. – 9: 25

Fredriksson, Gustav 1994. Skador på ek och bok. – 9: 21-22

Fredriksson, Gustav 1996. Ädellövpristagare 1995. Ekskrinet 1995 till Nils Åke Gabrielsson. – 11:31-32

Fredriksson, Gustav 1999. Ädellövpristagare 1998: Rikspristagare (Ulf Olsson). – 14:34

Fredriksson, Gustav 1999. Skydd av ädellövskogar. – 14:13-14

Fredriksson, Gustav 2001. Ädellövpristagare 2000: Rikspristagare (Esben Möller Madsen). – 16:33-34

Fredriksson, Gustav, Rolf Malm & Claes Svensson 2002. Ädellövpristagare 2001: Rikspristagare (Torvald Persson). – 17:35-36

Fredriksson, Gustav, Rolf Malm & Claes Svensson 2002. Ädellövpristagare 2001: Rikspristagare (Torvald Persson). – 17:35-36

Fredriksson, Gustav, Jan Karlsson & Arne Mirton 2006. Ädellövpristagare 2005: rikspristagare (Lars Kardell); länspristagare(Göthe Brorsson, Lars-Olov Larsson). – 21:29-31

Fredriksson, Gustav, Bengt Nihlgård, Ulf Olsson & Arne Mirton 2009. Ädellövpristagare 2008: rikspristagare (Arne Mirton, Carl Piper); länspristagare(Stellan Sunhede, Lars-Börje Nilsson). – 24:24-29

Friesendorff, Carl von 2004. Tusenårs-lund i Lund. – 19: 27-29

Frost, Ingela 1999. Spontan föryngring av skogsek – Spridningsmönster och överlevnad i olika biotoper. – 14:21-24

Gemmel, Pelle & Rolf Övergaard 1995. Kalkning vid naturlig föryngring av bok. – 10: 20-24

Gemmel, Pelle 1995. (se Nilsson, Urban m.fl. 1995)

Gemmel, Pelle, Urban Nilsson &Torkel Welander 1995. Plantering av ek och bok. – 10: 14-16

Gustavsson, Roland 1988. Underväxten i ekskog. – 3: 8-21

Göransson, Gert 2004 (se Brunet, Jörg m.fl. 2004)

Göransson, Gert 2005. Innovationer och nya företag med ädelt lövträ. – 20: 23-25

Götmark, Frank, Carola Kokk, Malin Kolviken & Björn Nordén 2002. Ekar och biologisk mångfald. – Presentation av ett långsiktigt forskningsprojekt samt några resultat om beståndsföryngring. – 17:26-34

Hamilton, Gustaf 1993. (Se Krutzsch, P. & G.H. 1993)

Hamilton, Gustaf & Arne Mirton 1998. Sköter vi ädellövskogen? – Ett projekt inom SMILE-studien. – 13:12-13

Hannerz, Mats 2007. KunskapDirekt om ädellövskog. – Beprövade råd i modern förpackning. – 22: 22-27

Hansen, Kim 1997. Naturlig föryngring av ek. – 12:15-18

Hedin, Jonas 1998 (se Nilsson, Sven G. & J.H. 1998)

Hermodsson, Svenne 2007. Om Erik Tham. – 22:39-39

Hermodsson, Svenne 2007. Bokanmälan: Nylinder, M. & L. Woxblom: Virke och förädling. SLU, Uppsala 2006(ISBN 91-576-7192-3). – 22:39-40

Hilszczanski, Jacek & Andrzej Sierpinski 2007. Smalpraktbaggen – Största orsaken till trädavdöenden i Polen. – (Översättning från polska av Linda Wolski) – 22:28-31

Hästbacka, Hans 1991. Linden. – 6: 7-9

Hästbacka, Hans 1995. Svenska ekar. – 10: 78-81

Ingemarson, Lars 1994. Eken – en värdefull nyckelbiotop. – 9: 11-14

Isacsson,Gunnar 2004. Vedinsekter på ädellövträd -1. Vedvivlar av släktet Cossonus. – 19: 37-38

Isacsson,Gunnar 2005. Vedinsekter på ädellövträd -2. Getinglika långhorningar. – 20: 33-34

Isacsson,Gunnar 2006. Vedinsekter på ädellövträd -3. Bokblombock Anoplodera scutellata . – 21: 25-26

Isacsson,Gunnar 2006. Bokanmälan: Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna band Dagfjärilar och band Mångfotingar. – 21: 33-35

Isacsson, Gunnar 2007. Smalpraktbaggar som skadegörare på ädellövträd i Sverige. – 22:32

Isacsson, Gunnar 2008. Vedinsekter i GROT av ek. – 23:28-30)

Isacsson,Gunnar 2010. Vedinsekter på ädellövträd -4. Några av fnösktickans många invånare. – 25: 20-23

Isacsson,Gunnar 2011. Bokanmälan: Hartmann, Nienhaus och Butin: Skador och sjukdomar på träd, 2:a upplagan 2010. Förlag: Bokskogen, Göteborg. – 26: 34-35

Jakobsson, Rikard & Harald Säll 2009. Lövskogskurs på distans i Växjö. – 24:22-23

Jansson, Lars-Erik 1999. Ädellövpristagare 1998: Länspristagare i Örebro län (Lars Jonsson). – 14:33

Johansson, Ulf 1995. (se Agestam, Eric m.fl. 1995b)

Johansson, Ulf, Per Magnus Ekö & Eric Agestam 1995. Bokskogsföryngring modell Trolle Ljungby. – 10: 27-30

Johansson, Ulf 2000. (se Agestam, Eric m.fl.2000)

Johansson, Ulf, Eric Agestam & Per Magnus Ekö 2000. Nya försök med bokröjning. – 15: 20-24

Johansson, Jimmy & Dick Sandberg 2008. Ny träteknik höjer värdet på lövskogen. – 23: 24-27

Johansson, Jimmy 2011. Kvalitetsutveckling i svensk lövträindustri. – 26: 24-28

Jönsson, Anna Maria 1996. Bokbarksjuka och boksköldlöss i Skåne. – 11: 21-25

Jönsson, Anna Maria 1999. Tål bokens bark minusgrader? – 14: 25-27

Jönsson, Ulrika 2005. Phytophthora och ekdöden. – 20: 26-28

Kardell. Lars 2003. Eken under hög- och senmedeltid. – Några notiser –(Del 1). – 18:12-20

Kardell. Lars 2004. Eken under hög- och senmedeltid. – Några notiser –(Del 2). – 19:9-16

Karlsson, Matts 2000 (se Löf. Magnus m.fl. 2000)

Karlsson, Matts 2004 (se Brunet, Jörg m.fl. 2004)

Karlsson, Matts 2008 (se Övergaard, Rolf & Matts Karlsson 2008)

Karlsson, Sven-Inge 2000. Ädellövpristagare 1999. Lars Karlsson – ädellövpristagare i Kalmar län. – 15:38

Kokk, Carola 2002 (se Götmark, F. m.fl. 2002)

Kolviken, Malin 2002 (se Götmark, F. m.fl. 2002)

Krutzsch, Peter & Gustaf Hamilton 1993. Genbank för våra ekar. – 8: 24-27

Krutzsch, Peter 1989. Genbank för ädla lövträd. – 4: 20-23

Kullberg, Ylva & Torkel Welander 2000. Bete och torka – Hur skadar det ekplantor? – 15: 25-26

Lilliehöök, Malcolm 1992. Lövtimmer – ett intressant sortiment i svenskt skogsbruk. – 7: 19-23

Lilliehöök, Malcolm 1994. Tillgång och efterfrågan på lövträ. – 9: 29-30

Lindbladh, Matts A. 1995. Skogshistorien på Linnés Råshult. – 10: 46-49

Linder, Jan 2002. Ädellövskogspris till Göran Atmer. – 17:36

Ljungström, Martin 1991. Bokens framtid i en förorenad värld. – 6: 18-20

Lothigius, Carl-Wilhelm 1986. Ett Ek-O (Dikt). – 1: 9

Löf, Magnus 1995. (se Nilsson, Urban m.fl. 1995)

Löf, Magnus, Matts Karlsson & Torkel Welander 2000. Överföring av granmonokulturer till ädellövskog. -15:13-15.

Löf, Magnus & Palle Madsen 2000. Sådd av bok och ek på skogsmark. -15:32-34.

Löf, Magnus 2001.Utdrag ur programmet ”Uthållig skötsel av ädellövskogen: Förslag till forskning och utveckling”. – 16: 27-28

Löf, Magnus 2003. Ekfrämjandets resa till Frankrike 2002. – 18: 8-11

Löf, Magnus 2004 (se Brunet, Jörg m.fl. 2004)

Löf, Magnus & Rydberg, Dan 2004. Nya demonstrationsförsök för etablering och skötsel av ädellövskog. – 19: 23-26

Löf, Magnus 2010. Final i Ädellövprogrammet. – 25: 28-32

Lönnberg, Fred 2008. Ädellövpristagare 2007. Ekfrämjandets länspris 2007 till Egil Freitag. – 23:39-40

Magnusson, Jan 1994. Ädellövskog i plantskola. – 9: 5-7

Madsen, Palle 2000 (se Löf, Magnus & Palle Madsen 2000)Martinsson, Owe 2002. Virkesproduktion av fågelbär. – 17:17-25

Martinsson, Owe 2011. Tillväxt och stamkvalitet hos utvalda kloner av fågelbär. – 26:10-13

Mattsson, Leif 2004 (se Brunet, Jörg m.fl. 2004)

Meiere, Diana 2003. (se Sunhede & Meiere 2003)

Mirton, Arne 1987. Exkursionsrapport 1986. – 2: 3-7

Mirton, Arne 1988. Ekfrämjandets exkursion 1987. – 3: 3-5

Mirton, Arne 1990. Exkursionen 1989. – 5: 3-9

Mirton, Arne 1991. Ekfrämjandets exkursion och årsmöte 1990. – 6: 3-6

Mirton, Arne 1993. Ekfrämjandets exkursion i Örebro län 1992. – 8: 1-4

Mirton, Arne 1994. Biotopskydd i ädellövskog. – 9: 28

Mirton, Arne 1994. Ekfrämjandets 50-årsjubileum. – 9: 27

Mirton, Arne 1994. Ekfrämjandets exkursion i Bohuslän 1993. – 9: 1-4

Mirton, Arne 1995. Ekfrämjandets jubileumsexkursion i Östergötland 1994. – 10: 1-4

Mirton, Arne 1995. Ekskrinet 1994 till Erik Ståål. – 10: 85

Mirton, Arne 1997. Ekfrämjandets exkursion på Östanå och Visingsö 1996. – 12:1-5

Mirton, Arne 1998. Ekfrämjandets exkursion i Södermanland 1997. – 13:1-6

Mirton, Arne 1998. (se Hamilton, Gustaf & A. M. 1998)

Mirton, Arne 1999. Ekfrämjandets exkursion i Västra Götaland 1998. – 14:1-5

Mirton, Arne 2000. Ekfrämjandets exkursion i Kalmar län och på Öland 1999. – 15:1-5

Mirton, Arne 2000.Ädellövpristagare 1999. Boris Möllerström – 1999 års pristagare i Blekinge län. – 15:37

Mirton, Arne 2002. Ekfrämjandets exkursion och årsmöte i Stockholm/ Uppsala 2001. – 17: 1-7

Mirton, Arne 2003. Ädellövpristagare 2002. – 18:36-38

Mirton, Arne 2006. Ekfrämjandet vidgar sitt intresseområde. – 21:27-28

Mirton, Arne 2008. (se Dahlén, Lars & Arne Mirton 2008).

Mirton, Arne 2008. Till minne av Erik Ståål. – 35-36

Mirton, Arne 2008. Till minne av Göran Atmer. – 37

Monrad Jensen, Anna 2008. Kan man gömma sig i mängden? – En möjlig genväg till lyckad ekföryngring. – 23:19-23.

Möller Madsen, Esben 2001. ”Sykomorisering” – myt eller verklighet? – 16: 21-26

Nihlgård, Bengt 1987. Skador på ekskog i Centraleuropa. – 2: 21-23

Nihlgård, Bengt 1992. Kvävegödslingsförsök i bokskogen i Maglehem. – 7: 25-28

Nihlgård, Bengt 1994. (Se Fredriksson, Gustav & B.N. 1994)

Nihlgård, Bengt 1996. Ekfrämjandets visa. – 11:33

Nihlgård, Bengt 1998. Ekfrämjandet i Litauen. – 13:7-11

Nihlgård, Bengt 2006. Om lövträdens naturliga föryngring. (Recension av artikel i SBT 100(2):80-95). – 21:36-36

Nihlgård, Bengt 2008. Ekfrämjandets resa till Mazurien i Polen 2007. – 23:8-12

Niklasson, Henrik 2010. Ekfrämjandets resa till Slovakien 2009. – 25:12-19

Nilsson, Henrik 2010. (se Ekstrand, Anders & Henrik Nilsson 2010)

Nilsson, Sven G. & Jonas Hedin 1998. Utläggning av ekvirke – ett sätt att bevara ekfaunan? – 13:35-37

Nilsson, Thorsten 1996. Ekfrämjandets exkursion i Skaraborgs län 1995. – 11: 9-13

Nilsson, Urban 1995. (se Agestam, Eric m.fl. 1995)

Nilsson, Urban 1995. (se Gemmel, Pelle m.fl. 1995)

Nilsson, Urban, Pelle Gemmel, Magnus Löf &Torkel Welander 1995. Sådd av ek. – 10: 11-13

Nordén, Björn 2002 (se Götmark, F. m.fl. 2002)

Nordström, Lennart 1989. Ekens vattenskott. – 4: 10-11

Nordström, Lennart 1990. Eken i gången tid – i saga, sägen och vardagsid. – 5: 29-31

Norell, Inger 1995. Om lövträd och deras användning. – 10: 65-77

Nylinder, Mats 2004 (se Brunet, Jörg m.fl. 2004)

Nylinder, Mats 2006 (se Woxblom & Nylinder 2006)

Nyström, Johanna. (se Welander, M. m.fl. 2001)

Olsson, Ulf 1986. Rapport från botanisk kongress i USA. – 1: 18-19

Olsson, Ulf 1988. Plantera ädellövskog på bra mark. – 3: 25

Olsson, Ulf 1990. Batavia – ett seglande monument – byggs i ek från Danmark. – 5: 23-24

Olsson, Ulf 1990. ”Eklandskapet” – en regional ekinventering med förslag till bevarandeåtgärder. (Referat). – 5: 39-42

Olsson, Ulf 1991. Ekar i Sverige. – 6: 21-26

Olsson, Ulf 1991. Omställningen av det svenska jordbruket. – 6: 16-17

Olsson, Ulf 1992. Eken i Frankrike. Referat och intryck från ett symposium i september 1991. – 7: 16-18

Olsson, Ulf 1993. Gärsnäs 100 år. – 8: 23

Olsson, Ulf 1996. Rapport från skogskonferensdagar i Kristianstad. – 11: 27-30

Olsson, Ulf 1997. Vedröta. – 12: 24-45

Olsson, Ulf 1997. Lövet och naturvården i södra Sverige. (Referat från ett seminarium i Växjö). – 12:48-50

Olsson, Ulf 1999. Ädellövträdens blomning och fruktsättning. 1. Lind. – 14: 11-12

Olsson, Ulf 2000. Ädellövträdens blomning och fruktsättning. 2.Alm. – 15: 10-12

Olsson, Ulf 2001. Ekfrämjandets exkursion och årsmöte i Skåne 2000 – 16: 1-5

Olsson, Ulf 2001. Ädellövträdens blomning och fruktsättning. 3. Avenbok. – 16: 17-18

Olsson, Ulf 2010. Bokanmälan: Ehnström B.: Sälg, livets viktigaste frukost. – 25: 32

Olsson, Ulf 2011. Bokanmälan: Lind, J.: Quercus – Ekens mångfald. – 26: 33-34

Ottosson, Birgitta 1995. (se Welander, Torkel & Birgitta Ottosson 1995)

Ottosson, Birgitta2000. (se Welander, Torkel & Birgitta Ottosson 2000)

Permén, Roland 1995. Ekfrämjandet i Polen. – 10: 82-83

Persson, Torvald 1994. Lövskogståget går. – 9: 8-10

Petersson, Åke 1997. Kährs 140 år. – 12: 54-55

Reuter, Helene 1992. Ekfrämjandets exkursion och årsmöte 1991. – 7: 1-4

Roth, Cecilia 2001. Eksådd på skogsmark – ett alternativ till plantering. – 16: 19-20

Rühling, Åke & Germund Tyler 1986. Ekskogar i Skåne och östra Småland. – 27-29

Rytter, Lars & Martin Werner 1998. Lövskogen – tillgångar och kvalitet. – 13:28-34

Rytter, Lars (med kolleger) 2008. Ädellövpristagare 2007. Ekfrämjandets rikspris 2007 till Martin Werner. – 23:38-39

Sahlin, Fredrik 1998. Skogsägarens synpunkter på ädellövslog. – 13:22-23

Samuelson, Erik 1987. Lönar det sig att odla ek. – 2: 24-28

Sandberg, Dick 2008. (se Johansson, Jimmy & Dick Sandberg 2008)

Sandhall, Åke 1986. Ekens insekter 1. Ekvårtbitaren. – 1: 32

Sandhall, Åke 1987. Ekens insekter 2. Ekoxen. – 2: 29

Sandhall, Åke 1988. Ekens insekter 3. Ekvecklaren. – 3: 24

Sandhall, Åke 1989. Ekens insekter 4. Stora ekgallstekeln. – 4: 29

Sandhall, Åke 1990. Ekens insekter 5. Ekdvärgbladlusen. – 5: 35

Sandhall, Åke 1991. Ekens insekter 6. Eksnabbvingen. – 6: 28

Sandhall, Åke 1992. Ekens insekter 7. Smalbandade ekbarkbocken. – 7: 24

Sandhall, Åke 1993. Ekens insekter 8. Ekordensflyet. – 8: 20

Sandhall, Åke 1994. Ekens insekter 9. Ekrullviveln. – 9: 20

Sandhall, Åke 1995. Ekens insekter 10. Stora kardinalbaggen. – 10: 84

Sandhall, Åke 1996. Ekens insekter 11. Potatisgallstekel. – 11: 26

Sandhall, Åke 1997. Ekens insekter 12. Bladluslejon. – 12: 46-47

Sandhall, Åke 1998. Ekens insekter 13. Linsgaller och knappgaller. – 13: 26-27

Sandhall, Åke 1999. Ekens insekter 14. Kottelika knoppgaller. – 14: 28-29

Sandhall, Åke 2000. Ekens insekter 15. Liten ekoxe. – 15:35

Sandhall, Åke 2001. Bokens insekter 1. Boksköldlus. – 16:29

Sandhall, Åke 2002. Bokens insekter 2. Bokbladminerare. – 17:13-14

Sandhall, Åke 2003. Bokens insekter 3. Bladgaller på bok. – 18:36

Schlyter, Peter 2009. (se Stjernquist, Ingrid, Peter Schlyter & Kerstin Sonesson 2009)

Sierpinski, Andrzej 2007. – (se Hilszczanski, Jacek & Andrzej Sierpinski 2007)

Sonesson, Kerstin 1993. Eken och nötskrikan. – 8: 11-13

Sonesson, Kerstin 1997. Vitaliseringsgödsling i sydsvenska ekbestånd. – 12: 11-14

Sonesson, Kerstin 1998.Skogsskadesituationen i Europa. – 13: 19-21

Sonesson, Kerstin 2004 (se Brunet, Jörg m.fl. 2004)

Sonesson, Kerstin 2005 (se Drobyshev, I. & Sonesson, K. 2005)

Sonesson, Kerstin 2009 (se Stjernquist, Ingrid, Peter Schlyter & Kerstin Sonesson 2009)

Stadgar för Ekfrämjandet. (Antagna den 12 september 1985). – 3: 28-29

Stenerås, Bengt 1986. Exkursionsrapport 1985. – 1: 4-8

Stjernquist, Ingrid & Torkel Welander 1995. Markförsurningens inverkan på tillväxt hos fröplantor av bok. – 10: 25-26

Stjernquist, Ingrid, Peter Schlyter & Kerstin Sonesson 2009. Samband mellan luftföroreningsdeposition och vtalitet hos ek- och bokbestånd i södra Sverige. – 24: 36-40

Strömquist, Leif 1996. Vad kan vi lära av andra länder i Europa? – 11: 14-16

Ståål, Erik 1986. Ekodling. – 1: 20-26

Sunhede, Stellan 1993. Vedsvampar på ek. – 8: 5-10

Sunhede, Stellan 1994. Vedsvampar på ek – 2. – 9: 15-19

Sunhede, Stellan 1995. Vedsvampar på ek – 3. – 10: 50-54

Sunhede, Stellan 1996. Vedsvampar på ek – 4. – 11: 17-20

Sunhede, Stellan 1997. Vedsvampar på ek – 5. Saffransticka. – 12: 19-23

Sunhede, Stellan 1998. Vedsvampar på ek – 6. Västlig rostticka (Phellinus ferreus). – 13: 14-18

Sunhede, Stellan 1999. Vedsvampar på ek -7. Blekticka (Pachykytospora tuberculosa). – 14: 15-20

Sunhede, Stellan 2001. Vedsvampar på ek -8. Hasselticka (Dichomitus campestris). – 16: 13-16

Sunhede, Stellan 2002. Vedsvampar på ek -9. Rutskinn (Xylobolus frustulatus). – 17: 37-39

Sunhede, Stellan & Diana Meiere 2003. Vedsvampar på ek -10. Ekskinn (Aleurodiscus disciformis). – 18: 27-30

Sunhede, Stellan 2004. Vedsvampar på ek -11. Igelkottaggsvamp (Hericium erinaceum). – 19: 32-36

Sunhede, Stellan 2005. Vedsvampar på ek -12. Ekkrös (Exidia truncata). – 20: 35-37

Sunhede, Stellan 2006. Vedsvampar på ek -13. Limsvamp (Bulgaria inquinans). – 21: 21-24

Sunhede, Stellan 2007. Vedsvampar på ek -14. Rostöra (Hymenochaete rubiginosa). – 22: 33-36

Sunhede, Stellan 2008. Vedsvampar på ek -15. Askticka (Perenniporia fraxinea). – 23: 31-34

Sunhede, Stellan 2009. Vedsvampar på ek -16. Platticka (Ganoderma applanatum). – 24: 30-35

Sunhede, Stellan 2010. Vedsvampar på ek -17. Frätskinn (Vuilleminia comedens). – 25: 8-11

Sunhede, Stellan 2011. Vedsvampar på ek -18. Brödmärgsticka Perenniporia medulla-panis . – 26: 14-19

Svanqvist, Nils H. H. 1995. Tropiskt lövvirke i Europa och Sverige. – 10: 55-62

Svensson, Ingvar 2007. Mångfaldskogsbruk. – 22:11-21

Säll, Harald 2009 (se Jakobsson, Rikard & Harald Säll 2009)

Tham, Erik 2000. Ekfrämjandets Norge-exkursion 1999. – 15:6-9

Tham, Erik 2002. Ekfrämjandets exkursion i Danmark 21-22 maj 2001. – 17:8-12

Thieme, Thomas 1990. Än byggs båtar av ek. – 5: 18-22

Thörnqvist, Thomas 1990. Körsbär i köket. – 5: 10-17

Tyler, Germund 1986. (se Rühling, Åke & Germund Tyler 1986)

Vollbrecht, Klaus 1989. Stamkvistning av ädellövträd. – 4: 12-16

Wedén, Christina 1999. Odling av bourgognetryffel med ek i Sverige. – 14: 30-32

Welander, Margareta 1989. Mikroförökning av hundraåriga ekar. – 4: 27-28

Welander, Margareta 1992. Mikroförökning av ek. Ett internationellt intresse. – 7: 12-13

Welander, M., Li-Hua Zhu, Annelie Ahlman & Johanna Nyström 2001. Mikroförökning av utvalda ekar. Etablering och utvärdering av fältförsök.. – 16:6-12

Welander, Torkel & Birgitta Ottosson 1995. Inverkan av ljus på tillväxt hos fröplantor av bok. – 10: 17-19

Welander, Torkel 1995. (se Gemmel, Pelle m.fl. 1995)

Welander, Torkel 1995. (se Nilsson, Urban m.fl. 1995)

Welander, Torkel 1995. (se Stjernquist, Ingrid & Torkel Welander 1995)

Welander, Torkel 2000. (se Löf, Magnus m.fl. 2000)

Welander, Torkel 2000. (se Kullberg, Ylva & T. Welander. 2000)

Welander, Torkel & Birgitta Ottosson 2000. Tillväxt och vattenhushållning hos unga ekplantor. – 15:27-31

Werner, Martin 1988. Eken och växtförädlingen. – 3: 6-7

Werner, Martin 1998.(se Rytter, Lars & M. W. 1998.)

Werner, Martin 2004 (se Brunet, Jörg m.fl. 2004)

Werner, Martin 2005. Goda råd om ädellövskog på internet. – 20: 19-22

Westrin, Barbro 1989. Familjen Ekeblad och ekarna på Stola. – 4: 24-26

Wijk, Sture 1989. Skogsskador på ek – förr och nu. – 4: 17-19

Wolski, Linda 2007. – (se Hilszczanski, Jacek & Andrzej Sierpinski 2007)

Woxblom, Lotta & Mats Nylinder 2006. Industriell förbrukning av lövvirke i Sverige. – 21: 12-17

Zhu, Li-Hua (se Welander, M. m.fl. 2001)

Åhström, Anders 2002. Lövträinstitutet, ett nationellt centrum för kunskap om lövträ. – 17:15-16

Övergaard, Rolf 1995. (se Gemmel, Pelle & Rolf Övergaard1995)

Övergaard, Rolf & Matts Karlsson 2008. Det har blivit lättare att föryngra bok. – 23:13-18