Publikationer

Ekbladet (ISSN 0283-4839), ges ut årligen (uppl. 600-1000) och skickas ut till alla medlemmar. Den innehåller information om Ekfrämjandets verksamhet men också forskningsrapporter om ädellövskogens och främst ekskogens skötsel, ekonomi samt miljövårdsfrågor med anknytning till våra ädellövskogar.

Läs mer om Ekbladet och ladda upp de senaste numren som pdf-filer.

Quercus – Eken och andra lövträd är en skrift som gavs ut 2020 för att uppmärksamma Ekfrämjandets 75-årsjubileum (1944-2019). På över 200 sidor tar boken upp allt från att eken och andra trädslag vandrade in till Sverige, till en genomgång av var lövskogsforskningen står idag. I boken behandlas också lövträdens skötsel, förädlingen av det sågade virket, samt vilka insekter och svampar som lever på lövträden. Några kapitel speglar enskilda personers förhållande till eken och övriga lövträd.

Boken kan köpas för 300 kr + frakt genom att kontakta Thomas Thörnqvist, thomas@xylem.se, 070-508 38 39, eller i samband med exkursioner och aktiviteter, då några exemplar kommer att finnas till försäljning.

I samband med Ekfrämjandets 50-årsjubileum 1994 gavs det ut en bok med titeln Ekfrämjandet 50 år (1944-1994) – Lund 1994 (ISBN 91-630-2841-7).

Eken är en bok som kom ut redan 1946 från Sällskapet för Ekodlingens Främjande, föregångaren till dagens Ekfrämjandet. Bland författarna i denna antologi finns en rad namnkunniga skogsexperter med en inledande artikel av Nils Sylvén.

Ädla lövträd i dagens och framtidens skog – Lund 1996 (ISBN 91-630-4158-8) är en sammanfattning av de föredrag och diskussioner som hölls vid en konferens i Kristianstad 1995.

Ekfrämjandet 50 år, jubileumsbok.

Ekfrämjandet 50 år, jubileumsbok.

Ekfrämjandet 75 år, jubileumsboken.

Ekfrämjandet 75 år, jubileumsboken.