Ekfrämjandet arbetar för den svenska lövskogen

Välkommen till Ekfrämjandets hemsida!

Ekfrämjandet är en ideell förening som vill lyfta den svenska lövskogens värde och värden. Föreningen har arbetat sedan 1944 med att sprida budskapet om lövskogens viktiga roll i det svenska skogsbruket och landskapet.

Hemsidan beskriver de aktiviteter och informationsinsatser som görs inom Ekfrämjandet. Ambitionen är dock att den ska bli en kunskapskälla för alla som är intresserade av lövskog. Hemsidan kommer därför att kompletteras med mer kunskapslänkar, och inte minst av sökbara artiklar i den rika källa som Ekbladet utgör.

Har du synpunkter på hemsidans innehåll eller förslag på länkar eller artiklar, hör av dig till redaktören. Vi tar också tacksamt emot bilder.

Tänk på att Ekfrämjandets verksamhet numera inte är begränsad till ek och andra ädla lövträd. Vi värnar hela den svenska lövskogen!

Läs mer om Ekfrämjandet och hur man blir medlem.