Om våra lövträd

Skogskunskap

I Skogskunskap (tidigare kallat Kunskap Direkt) finns beskrivningar av de ädla lövträden samt björk, al och asp. Dessutom finns praktiska råd om skötsel av trädslagen. Skogskunskap produceras och förvaltas av Skogforsk, men avsnitten om ädellövskog är framtagna i nära samarbete med forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU).

Skötsel av lövskog

Virtuella floran

Naturhistoriska riksmuseets flora på nätet innehåller fakta, bilder och kuriosa om våra lövträdarter.

Öppna virtuella floran

Träcentrum

Fakta om lövträ från olika lövträdsarter.

Trädportalen

Artdatabankens portal för skyddsvärda träd.