Bli medlem i Ekfrämjandet

Välkommen som medlem!

Som medlem stödjer du Ekfrämjandets aktiva arbete för den svenska lövskogen. I medlemskapet ingår den årliga skriften Ekbladet och möjligheter att delta i exkursioner, studiebesök och resor. Medlemmarna äger också rätt att rösta vid årsmötet.

Årsavgiften för enskild medlem är 200 kr. Studentmedlemskap kostar 100 kr. Familjemedlemskap kostar 300 kronor och inkluderar alla i hushållet som är skrivna på samma adress. Företagsmedlem betalar 300-1500 kr beroende på storlek på företaget (kontakta sekreteraren).

Medlemsavgiften kan betalas med plusgiro 487 39 41-1 eller Swish 123 606 3507.

För medlemskap, fyll i formuläret nedan och skicka in. Vid ev frågor och för anmälan av företagsmedlem, kontakta sekreterare  John Ahlgren, AB Gustaf Kährs, john.ahlgren_at_kahrs.se, tel 0481 – 460 76. 


Bli medlem  Hedersmedlemmar

  • Gustaf Fredriksson (invald 2007)
  • Arne Mirton (invald 2008)
  • Ulf B Olsson (invald 2011)
  • Jan Linder (invald 2012)
  • Lars Dahlén (invald 2017)   Läs mer om Ekfrämjandet.