Priser

Ekfrämjandet skall genom att utdela priser och utmärkelser stimulera intresset för lövskogsbruk,
 i första hand skötsel av ek- och annan ädellövskog. Belöningarna tilldelas enskilda 
personer för gjorda insatser och utgörs antingen av pris i form av skrin med Ekfrämjandets emblem
 eller annan gåva som styrelsen finner lämplig som högsta utmärkelse, eller 
av diplom eller motsvarande.

Ekfrämjandets högsta utmärkelse utdelas för föredömliga
 insatser på egen eller förvaltad skog. Denna kan endast tilldelas samma person en gång.
 Endast en högsta utmärkelse kan utdelas per år.

Ekfrämjandets diplom eller motsvarande utdelas för föredömliga insatser på egen
 eller förvaltad skog. Detta pris utdelas högst en gång per år och län.

Ekfrämjandets utmärkelser kan även utdelas till andra som gjort synnerligen förtjänstfulla insatser för sällskapets syften.

Läs mer om nominering av pristagare.

Erik W Ohlsson länspris 2014En av de prisade lövskogsskötarna. Här är det Erik W Ohlsson på Gotland som fick Ekfrämjandets länspris 2014 utdelat av ordförande Thomas Thörnqvist.

Mottagare av Ekfrämjandets pris sedan starten 1945

Fram till 1985 delades priset upp i 1:a och 2:a pris samt diplom. Sedan 1985 utses riks- och länspristagare.

2022

Ladda ner motiveringar och bilder från Ekbladet.

Rikspris

Erik Hjärtfors, Åseda

Länspris

Egil Norberg, BräkneHoby, Blekinge

2021

Ladda ner motivering och bild från Ekbladet.

Länspris

Staffan och Agnete Kinman, Hunstorp, Östergötland

2020

Ladda ner motiveringar och bilder från Ekbladet.

Rikspris

Lars Rytter, Ekebo

Länspris

Annalena Andersson, Växjö

2018

Ladda ner motiveringar och bilder från Ekbladet.

Rikspris

Lars-Göran Stener, Ekebo

Länspris

Kurt Larsson, Skåne

2017

Ladda ned motiveringar och bilder från reportage i Ekbladet.

Rikspris

Bengt Andersson, Tällberg

Länspris

Ulf Forsudd, Värmland
Anders och Johannes Eriksson, Hyssna (Västra Götalands län)
Bo Björnestrand, Skåne
Magnus Sederholm, Jönköpings län

2016

Ladda ned motiveringar och bilder från reportage i Ekbladet.

Länspris

Claes Olsson, Skåne
Kalmar kommun, service och stadsbyggnadskontoret
Staffan Dackman, Stockholm

2015

Ladda ned motiveringar och bilder från reportage i Ekbladet.

Länspris

Per Blomberg, Skåne
Leif Svensson Handel med Ek, Kalmar län

2014

Ladda ned motiveringar och bilder från reportage i Ekbladet.

Länspris

Rolf Svensson, Skättilljunga, Skåne län
Erik W Ohlsson, Fårö, Gotland
Henrik Svensson, Valdemarsvik, Östergötlands län
Lennart Nilsson, Katrineholm, Södermanlands län

2013

Ladda ned motiveringar och bilder från reportage i Ekbladet.

Rikspris:

Anders Söderlund, Ljungskile, Västra Götalands län

Länspris:

Curt Strömberg, Färlöv, Skåne län
Bernt Flinck, Halmstad, Hallands län
Ingvar Karlsson, Vittaryd, Kronobergs län
Bengt-Elis Pettersson, Sikanäs, Jönköpings län
Mats Niklasson, Hunnebostrand, Västra Götalands län

2012

Ladda ned motiveringar och bilder från reportage i Ekbladet.

Rikspris:

Kenneth Arvidsson, Nybro, Kalmar län

Länspris:

Håkan Bergh, Kalmar län
Lennart Bosrup, Skåne
Johan Norden, Södermlands län
Per-Olof Erlandsson, Hallands län

2011

Ladda ned motiveringar och bilder från reportage i Ekbladet.

Rikspris:

Johan Palm, Nässjö, Jönköpings län

Länspris:

Göte Carlsson, Unnaryd, Hallands län
Gösta Strömberg, Mark, Västra Götalands län

2010

Ladda ned motiveringar och bilder från reportage i Ekbladet.

Rikspris:

Carl von Friesendorff, Silvåkra, Skåne län

Länspris:

Carina Nilsson, Backaryd, Blekinge län
Åke Carlsson, Siene, Västra Götalands län
Carl von Essen, Ulvåsa, Östergötlands län

2009

Ladda ned motiveringar och bilder från reportage i Ekbladet.

Länspris:

Thomas Rappe, Strömsrum, Kalmar län
Einar Källkvist, Påarp, Skåne län

2008

Ladda ned motiveringar och bilder från reportage i Ekbladet.

Rikspris:

Carl Piper, Högestad, Skåne län
Arne Mirton, Ronneby, Blekinge län

Länspris:

Lars-Börje Nilsson, Rödeby, Blekinge län
Stellan Sunhede, Skövde, Västra Götalands län

2007

Ladda ned motiveringar och bilder från reportage i Ekbladet.

Rikspris:

Martin Werner, Skogforsk, Skåne län

Länspris:

Egil Freitag, Södra Vi, Kalmar län
Keith C Olsson, Gällstad, Västra Götalands län

2006

Ladda ned motiveringar och bilder från reportage i Ekbladet.

Länspris:

Karl-Axel Bergman, Skövde, Västra Götalands län
Max Jensen, Ramlösa, Hallands län

2005

Ladda ned motiveringar och bilder från reportage i Ekbladet.

Rikspris:

Lars Kardell, Uppsala

Länspris:

Göthe Brorsson, Kronobergs län
Lars-Olov Larsson, Öljehult, Blekinge län

2004

Ladda ned motiveringar och bilder från reportage i Ekbladet.

Länspris:

Rolf Andersson, Flohult, Västra Götalands län
Bo Karlsson, SVS, Södermanlands län
Roland Gustavsson, SLU, Skåne län
Pelle Gemmel, SLU, Skåne län

2003

Ladda ned motiveringar och bilder från reportage i Ekbladet.

Länspris:

Sven Gunnarsson, Hånger Södergård, Jönköpings län
Kjell Lorentzon, Ingasäter, Västra Götalands län
Lennart Östersten, Värnanäs, Kalmar län
Karin Mattson, Björsmåla, Blekinge län

2002

Ladda ned motiveringar och bilder från reportage i Ekbladet.

Rikspris:

Gustav Fredriksson. Bräkne-Hoby, Blekinge län.

Länspris:

Lars Trulsson, Hjälmseryd, Blekinge län.
Anders Söderlund, Ljungskile, Göteborgs- och Bohus län.

2001

Ladda ned motiveringar och bilder från reportage i Ekbladet.

Rikspris:

Torvald Persson, Kristianstad, Skåne län

Länspris:

Göran Atmer, Hallqved, Uppsala län

2000

Ladda ned motiveringar och bilder från reportage i Ekbladet.

Rikspris:

Esben Möller-Madsen, Trolleholm, Skåne län

Länspris:

Carl-Eric Nilsson, Skörje, Blekinge län
Rutger Larson, Penarp, Skåne län
Gösta Karlsson, Tjörnarp, Skåne län

1999

Ladda ned motiveringar och bilder från reportage i Ekbladet.

Länspris:

Boris Möllerström, Lockansmåla, Blekinge län
Lars Karlsson, Nybro, Kalmar län

1998

Ladda ned motiveringar och bilder från reportage i Ekbladet.

Rikspris:

Ulf Olsson, Södra Sandby, Skåne län

Länspris:

Anders och Lars Andersson, Haraldsmåla, Kalmar län
Lars Jonsson, Örebro, Örebro län

1997

Ladda ned motiveringar och bilder från reportage i Ekbladet.

Länspris:

Lars Åkesson, Björstorp, Blekinge län
Svenne Hermodsson, Vinslöv, Skåne län

1996

Ladda ned motiveringar och bilder från reportage i Ekbladet.

Rikspris:

Erik Tham, Lund, Malmöhus län
Erik Stenström, Halmstad, Hallands län

Länspris:

Anders Andersson, Berntorp, Blekinge län
Werner von Seydlitz, Vetlanda, Kalmar län.

1995

Ladda ned motiveringar och bilder från reportage i Ekbladet.

Rikspris:

Nils-Åke Gabrielsson, Trolle Ljungby, Kristianstads län

Länspris:

Karl-Erik Pettersson, Kallgårdsmåla, Blekinge län

1994

Ladda ned motiveringar och bilder från reportage i Ekbladet.

Rikspris:

Erik Ståål, Kättilsboda, Blekinge län

Länspris:

Frieder Weitze, Björkliden, Södermanlands län
Christer Segerstéen, Hamra gård, Östergötlands län
Lars-Erik Wetter, Visingsö, Jönköpings län

1993

Ladda ned motiveringar och bilder från reportage i Ekbladet.

Rikspris:

Gunnar Almgren, Halmstad, Hallands län

Länspris:

Anders Abrahamsson, Elsebråne, Blekinge län
Fride Holmberg, Strömsholm, Göteborgs och Bohus län
Björn Hyltén-Cavallius, Sunnanvik, Kronobergs län

1992

Ladda ned motiveringar och bilder från reportage i Ekbladet.

Rikspris:

Lennart Nordström, Täby, Stockholms län

Länspris:

Elisabeth Fernström, Stensnäs gård, Blekinge län
Eric Wallin, Stensnäs gård, Blekinge län
Nisse Nilsson, Klippan, Kristianstads län
Boris Karlsson, Snöstorp, Hallands län
Göran Drakenberg, Sköllersta, Örebro län

1991

Ladda ned motiveringar och bilder från reportage i Ekbladet.

Rikspris:

Jens Bjerregaard, Björnstorp, Malmöhus län

Länspris:

Gustav och Ivan Nilsson, Sillesås, Blekinge län
Rune och Peter Johansson, Berg, Skaraborgs län

1990

Ladda ned motiveringar och bilder från reportage i Ekbladet.

Rikspris:

Ove Gustavsson, Hjälmsa, Blekinge län

Länspris:

Stina Werner, Göholms gård, Blekinge län
Gunnar Elfversson, Kölby gård, Kalmar län
Arne Tapper, Skogsvårdsstyrelsen, Örebro län

1989

Länspris

Anders Ohlsson, Långared, Grimmered, Hallands län

1988

Länspris

Per Persson, Kättilsboda, Blekinge län

1987

Länspris

Karl-Alberg Andersson, Brändahall, Blekinge län
Bengt Thedéen, Vinala, Sköllersta, Örebro län

1980

1:a pris

Johan Abrahamsson, Gungvalaryd, Blekinge län
Arvid Nilsson, Sillesås, Blekinge län
Cecilia Ståål, Flakulla, Blekinge län

2:a pris

Tord Abrahamsson, Froarp, Blekinge län
Gustaf Palmgren, Sofiedal, Blekinge län
Bengt Ranfors, Hollstorp, Blekinge län
Lars Trulsson, Hjälmseryd, Blekinge län

Diplom

Lennart André, Winberga, Blekinge län
Carl Bonde, Hörningsholm, Södermanlands län
Daniel Lithell, Vrana, Örebro län

1976

1:a pris

Carl de Geer, Hanaskog, Kristianstads län

2:a pris

Herbert Håkansson, Kläpparemåla, Blekinge län
Erik Johansson, Övraboda, Blekinge län
Fredrik Laub, Gröngölsmåla, Blekinge län
Erik Oleskog, Olastorp, Kristianstads län

Diplom

John Johansson, Torp, Blekinge län
Egil Norberg, Pagelsborg, Blekinge län
Arvid Nilsson, Askustorp, Kristianstads län

1973

1:a pris

Baronien Adelswärd, Åtvidaberg, Östergötlands län
Breve Nils Bielke, Sturefors, Östergötlands län

1972

1:a pris

Arvid Nilsson, Sillesås, Fågelmara, Blekinge län

2:a pris

Garanshults gård, Virestad, Kronobergs län
Arvid Pettersson, Rolstorp, Värnamo, Jönköpings län
Lennart Torén, Källunda gård, Värnamo, Jönköpings län

Diplom

Curt Aaby-Ericsson, Gåvetorp, Lekaryd, Kronobergs län
Knut Aaby-Ericsson, Dansjö, Lekaryd, Kronobergs län
Folke Eriksson, Hättebo, Stockaryd, Jönköpings län
Johan Feuk, Karlsnäs, Vrigstad, Jönköpings län
Erland Josefsson, Hällebäcks gård, Burseryd, Jönköpings län
Annette von Liewens donation, Bäckseda, Jönköpings län

1967

1:a pris

Carl-Göran Gustafsson, Lyckås gård, Jönköpings län

1964

1:a pris

Johan Segersteen, Hamra i Kättilstad s:n, Östergötlands län
Johan Abrahamsson, Gungvalaryd i Asarums s:n, Blekinge län
Tord Abrahamsson, Froarpsgården i Asarums s:n, Blekinge län
Erik Ståål, Flakulla i Jämjö s:n, Blekinge län
Birger Åkesson, Törnåkra i Jämjö s:n, Blekinge län

2:a pris

Erik Nilsson, Fredriksnäs i Gryts s:n, Östergötlands län
Stina Werner, Göholms gård i Edestad och Listerby s:n, Blekinge län
Anne Marie Lindberg, Eskekärr i Tostareds s:n, Älvsborgs län

1960

1:a pris

Ivar Norberg, Valla Gård, Östergötlands län
Torsten Oskarsson, Ödemåla, Blekinge län
Helge Petersson, Övraboda, Blekinge län
Gustaf Svensson, Gavlö, Jönköpings län
Z. Westrup, Rydsgård, Malmöhus län

2:a pris

Ingel Johansson, Mörtön, Blekinge län
Sigfrid Nyström, Farhult, Malmöhus län

1956

1:a pris

Ivar Ekvall, Vretaholm, Jönköpings län

1955

1:a pris

Th. Berg, Stensnäs Säteri, Kronobergs län
Herlov Påhlsson, Malmö, Malmöhus län
Uno Mathiasson, Gränum, Blekinge län
Erik Fernström, Stensnäs, Mörrum, Blekinge län
Nils Larsson, Hultseröd, Malmöhus län
Knut Kristoffersson, Veberöd, Malmöhus län

2:a pris

Sven Pettersson, Jämjöslätt, Blekinge län

Extrabelöning

Birger Johansson, Jämjöslätt, Blekinge län
Gottfrid Pettersson, Jämjöslätt, Blekinge län

1953

1:a pris

Herman Eliasson, Hulabäck, Hallands län
John Pettersson, Nagelstad, Kalmar norra län
Sven Sonesson, Stockamöllan, Malmöhus län
Victor Stackhaus-Åberg, Tranås, Jönköpings län
Nils Berg, Rödjenäs, Jönköpings län
Edvard Carlsson, Smålands Farstorp, Jönköpings län
Åke Grevillius, Finspång, Östergötlands län
Carl Otto Palmstierna, Ekenäs, Södermanlands län
Nils Kleen, Valinge, Jönåker, Södermanlands län
Anders Koskull, Engholm, Alvesta, Kronobergs län

2:a pris

Valfrid Bengtsson, Ekeshult, Kristianstads län
Gustaf och Ivar Johansson, Unnebo, Grimmered, Älvsborgs län
August Svensson, Bockastensbygget, Hallands län
Carl Scherman, Ekedalen, Skaraborgs län
Martin Rubner, Halmstad, Södermanlands län

1951

1:a pris

Arvid Nilsson, Hammarby, Blekinge län
Elsa Karlsson, Hättebo, Jönköpings län
Thure Bohman, Intäkt, Jönköpings län
Harry Carlsson, L:a Lakenäs, Skaraborgs län
Björn Hyltén-Cavallius, Sunnanvik, Kronobergs län
Erik Berg, Råssås, Jönköpings län

2:a pris

Karl Oskar Jonsson, Flenshult, Jönköpings län
Olof Eliasson och E. Larsson, Kjellstorp, Skaraborgs län

1949

1:a pris

Karl Paulsson, Hallaröd, Stehag, Malmöhus län
Bengt Hesselmark, Levene, St. Levene, Skaraborgs län
Skabersjö Fideikommis, Skabersjö, Malmöhus län
Almnäs Egendom, Hjo, Skaraborgs län

2:a pris

Ernst Hellqvist, Helås, Skaraborgs län
Lennart Olsson, Farhult, Önneköp, Malmöhus län
Johan och Nils Augustsson, Trulstorp, N. Rörum, Malmöhus län
J.A. Johansson, Falla, Åtvidaberg, Östergötlands län
Henning Danielsson, Erikstad, Bankekind, Östergötlands län
Carl Printzsköld, Krusenhov, Åby, Östergötlands län
C.G. Danckwardt-Lillieström, Solberga, Sya, Östergötlands län

1945

Gunnar Lindblad, Lyckå gård, Lyckås, Jönköpings län

Detta var Ekfrämjandets första pristagare. Motiveringen var att godsägare Lindblad ”innehade ett av landets vackraste ekbestånd, Hillingeängen, att han genomfört betesfred på sin fastighet och verkställt röjningar samt att han upplåtit plats för skogsvårdsstyrelsens ekplantskola.”