Evighetsplaketten

Ekfrämjandet har tagit fram en bronsplakett som kan användas för att markera träd (inte bara ekar) som är tänkta bevaras för evigt. Det kan finnas markägare som vill spara ett fint gårdsträd till kommande generationer, en jätteek i skogen eller ett träd som betyder något extra för människan och naturen. Det här är ett sätt att markera ett frivilligt skydd som inte beslutats av myndigheterna.

Plaketten kan köpas från sekreteraren (john.ahlgren@kahrs.se, telefon 0481 – 460 76) och kostar 150 kr + frakt.

Ekfrämjandets evighetsplakett.

Ekfrämjandets evighetsplakett i brons.