Tidigare studieresor

Kommande exkursioner, studieresor och aktiviteter hittar du på denna sida.
IMG_3954_Ukraina_foto_Anders_Ekstrand_645x350px
Studieresan till Ukraina 2013. Foto Anders Ekstrand.

Genom åren har Ekfrämjandet anordnat en mängd studieresor till bl.a. Frankrike, Tyskland, Polen, Litauen, Ungern, Ukraina och England. Många av våra anlagda ekskogar är av mellaneuropeisk proveniens. Det har därför varit mycket värdefullt att utbyta erfarenheter i ädellövskogsskötsel och naturvård i andra länder. Kommande exkursioner, studieresor och aktiviteter hittar du på denna sida.

Förteckning över tidigare studieresor inom Ekfrämjandets regi

Studieresorna finns refererade i tidigare nummer av Ekbladet. Med länkarna kan du ladda ned enskilda reserapporter som särtryck.

År

Resmål

Referatskrivare

2017 Danmark
2016 Tyskland Lars Dahlén
2015 England Anders Ekstrand
2013 Ukraina Anders Ekstrand
2011 Litauen Svenne Hermodsson
2009 Slovakien Henrik Niklasson
2007 Polen Bengt Nihlgård
2004 Ungern Lars Dahlén
2002 Frankrike Magnus Löf
2001 Danmark Erik Tham
1999 Norge Erik Tham
1997 Litauen Bengt Nihlgård
1995 Tyskland Gunnar Almgren
1994 Polen Roland Permén