Vedsvampar på ek

Sunhede-bild-4_350pxHär har vi samlat Stellan Sunhedes artikelserie om ved- och barklevande svampar på ek. Artiklarna har publicerats i Ekbladet med start 1993. Ekens svampflora är enormt rik och i vissa fall unik. Många av våra mest sällsynta och skyddsvärda svampar är knutna till gamla ekar. Dessutom har svamparna och deras rötning stor betydelse för andra arter.

Artiklarna laddas ned som pdf-filer.

Sunhede, S. 1993. Vedsvampar på ek. Ekbladet 8, sid. 5-10. [brunrötande svampar]

Sunhede, S. 1994. Vedsvampar på ek – 2. Ekbladet 9, sid. 15-19. [vitrötande svampar]

Sunhede, S. 1995. Vedsvampar på ek – 3. Ekbladet 10, sid. 49-53. [släktet Inonotus]

Sunhede, S. 1996. Vedsvampar på ek – 4. Ekbladet 11, sid. 17-20. [ekticka, Phellinus robustus]

Sunhede, S. 1997. Vedsvampar på ek – 5. Saffransticka. Ekbladet 12, sid. 19-23. [Hapalopilus croceus]

Sunhede, S. 1998. Vedsvampar på ek – 6. Västlig rostticka, Phellinus ferreus. Ekbladet 13, sid. 14-18.

Sunhede, S. 1999. Vedsvampar på ek – 7. Blekticka, Pachykytospora tuberculosa. Ekbladet 14, sid. 15-20.

Sunhede, S. 2001. Vedsvampar på ek – 8. Hasselticka, Dichomitus campestris. Ekbladet 16, sid. 13-16.

Sunhede, S. 2002. Vedsvampar på ek – 9. Rutskinn, Xylobolus frustulatus. Ekbladet 17, sid. 37-39.

Sunhede, S. & Meiere, D. 2003. Vedsvampar på ek – 10. Ekskinn, Aleurodiscus disciformis. Ekbladet 18, sid. 27-30.

Sunhede, S. 2004. Vedsvampar på ek – 11. Igelkottaggsvamp, Hericium erinaceum. Ekbladet 19, sid. 32-36.

Sunhede, S. 2005. Vedsvampar på ek – 12. Ekkrös, Exildia truncata. Ekbladet 20, sid. 35-37.

Sunhede, S. 2006. Vedsvampar på ek – 13. Limsvamp, Bulgaria inquinans. Ekbladet 21, sid. 11-14.

Sunhede, S. 2007. Vedsvampar på ek – 14. Rostöra [Hymenochaete rubiginosa]. Ekbladet 22, sid. 33-36.

Sunhede, S. 2008. Vedsvampar på ek – 15. Askticka [Perenniporia fraxinea]. Ekbladet 23, sid. 31-34.

Sunhede, S. 2009. Vedsvampar på ek – 16. Platticka [Ganoderma applanatum]. Ekbladet 24, sid. 30-35.

Sunhede, S. 2010. Vedsvampar på ek – 17. Frätskinn, Vuilleminia comedens. Ekbladet 25, sid. 8-11.

Sunhede, S. 2011. Vedsvampar på ek – 18. Brödmärgsticka, Perenniporia medulla-panis. Ekbladet 26, sid. 14-19.

Sunhede, S. 2012. Vedsvampar på ek – 19. Eklackticka, Ganoderma resinaceum. Ekbladet 27, sid. 10-15.

Sunhede, S. 2013. Vedsvampar på ek – 20. Raggskinn, Stereum hirsutum. Ekbladet 28, sid.  20-25.

Sunhede, S. 2014. Vedsvampar på ek – 21. Eksprickling, Colpoma quercinum, och Ekplätt, Corticium quercicola. Ekbladet 29, sid. 28-36.

Sunhede, S. 2015. Vedsvampar på ek – 22. Brunskinn, Stereum gausapatum. Ekbladet 30, sid. 29-38.

Sunhede, S. 2016. Ved- och barklevande svampar på ek – 23. Blå ekhårskål, Proliferodiscus tricolor. Ekbladet 31, sid. 25-32.

Sunhede, S. 2017. Ved- och barklevande svampar på ek – 24. Tungticka, Piptoporus quercinus. Ekbladet 32, sid. 36-47.

Sunhede, S. 2018. Ved- och barklevande svampar på ek – 25. Styvskinn, Stereum rugosum. Ekbladet 33, sid. 34-45.

Sunhede, S. 2019. Ved- och barklevande svampar på ek – 26. Oxtungssvamp, Fistulina hepatica. Ekbladet 34, sid. 25-37.

Sunhede, S. 2020. Ved- och barklevande svampar på ek -27. Lackticka, Ganoderma lucidum. Ekbladet 35, sid. 41-52.

Sunhede, S. 2021. Ved- och barklevande svampar på ek -28. Gråskinn, Peniophora quercina. Ekbladet 36, sid. 30-39.

Sunhede, S. 2022. Ved- och barklevande svampar på ek – 29. Svavelticka, Laetiporus sulphureus. Ekbladet 37, sid. 30-42.

Sunhede, S. 2023. Ved- och barklevande svampar på ek – 30. Om eksvampar presenterade i Ekbladet, Eken och andra lövträd och Oak fungi in North Europe. Ekbladet 38, s 25-34.