Skötsel av lövskog

Skogskunskap

I Skogskunskap (tidigare kallat Kunskap Direkt) finns mängder med praktiska råd om skötsel av ädla lövträd och björk, al och asp. Skogskunskap produceras och förvaltas av Skogforsk, men avsnitten om ädellövskog är framtagna i nära samarbete med forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU).

Skötsel av lövskog

Skogsskötselserien

Skogsstyrelsens webbhandböcker om skogsskötsel är en gedigen källa till djupare kunskap om lövträdens skötsel:

Skötsel av ädellövskog

Skötsel av björk, al och asp

Ekprojektet vid Göteborgs universitet

Ekprojektet har pågått sedan början av 2000-talet och på projektets hemsida finns mängder med resultat och råd om skötsel, biologisk mångfald, biobränsle med mer. Här finns till exempel fotoserier som visar skogens utveckling efter en naturvårdsgallring.

Centrum för biologisk mångfald

Skriften Bruka och bevara ädellövskogen av Jörg Brunet, Magnus Löf, Anna Andreasson och Johnny de Jong