Nominera pristagare

Har du förslag på personer som har gjort särskilt förtjänstfulla insatser för lövskogsbruket? Då kan du nominera pristagare till Ekfrämjandets riks- och länspris. Styrelsen vill ha ditt förslag för det aktuella året senast den 31 maj. Kontakta sekreterare John Ahlgren.

Tidigare års pristagare kan du se här.

Ur Ekfrämjandets stadgar:

Sällskapet skall genom att utdela utmärkelser stimulera intresset för allt lövskogsbruk och lövträets vidareförädling, i första hand skötsel av ek- och annan ädellövskog och utveckling av produkter av dessa träslag. Utmärkelserna tilldelas enskilda personer för gjorda insatser och utgörs antingen av pris i form av skrin med sällskapets emblem eller annan gåva som styrelsen finner lämplig som högsta utmärkelse, eller av diplom eller motsvarande.

Sällskapet högsta utmärkelse (skrin eller annan gåva) utdelas för föredömliga insatser på egen eller förvaltad skog. Denna kan endast tilldelas samma person en gång. Endast en högsta utmärkelse kan utdelas per år.

Sällskapets diplom eller motsvarande utdelas för föredömliga insatser på egen eller förvaltad skog. Detta pris utdelas högst en gång per år och län.

Sällskapets utmärkelser kan även utdelas till andra som gjort synnerligen förtjänstfulla insatser för sällskapets syften.