Om Ekfrämjandet

Ekfrämjandet bildades 1944 och är en ideell förening som ursprungligen arbetade för lönsam kvalitetsproduktion av ädellövskog och för de ädla lövträdens bevarande i det svenska landskapet. Från årsmötet 2006 utvidgades verksamheten till att omfatta alla lövträd.

Ekfrämjandet initierar utbildning och forskning, stimulerar till ökad användning av lövträd och premierar personer som gjort förtjänstfulla insatser för lövskogen. Medlemmar är företag, organisationer och enskilda personer med intresse för ek och annan lövskog.

Ekfrämjandet organiserar exkursioner och studiebesök, bland annat en tvådagars-exkursion i anslutning till årsmötet i september och studieresor till länder utanför Sverige med en aktiv lövskogsskötsel.

Välkommen som medlem!

Som medlem stödjer du Ekfrämjandets aktiva arbete för den svenska lövskogen. I medlemskapet ingår den årliga skriften Ekbladet och möjligheter att delta i exkursioner, studiebesök och resor. Medlemmarna äger också rätt att rösta vid årsmötet.

Här hittar du information om medlemskap och hur du anmäler dig.

Ladda ned broschyren om Ekfrämjandet eller läs mer i presentationsartikeln om Ekfrämjandet i tidskriften Småsågaren (från 2017). Finns också i högupplöst version.

Broschyr_2017_framsida