Beviljade anslag 2022

Styrelsen för Erik Stenströms stiftelse för ekskogsbrukets främjande beslutade vid sitt möte i december 2022 att stödja fyra projekt med ett sammanlagt belopp på 1.104.000 kr.

Mixed oak forest for valuable timber production, practical climate adaptation and forest diversity

Ansvarig: Jens Peter Skovsgaard, SLU, Alnarp

Ekens värde – effekt av stamkvistning på virkeskvalitet

Ansvarig: Jimmy Johansson, Linnéuniversitetet

Gallringsförsök i Skarhults försökspark

Ansvarig: Urban Nilsson, SLU, Alnarp