Beviljade anslag 2021

Styrelsen för Erik Stenströms stiftelse för ekskogsbrukets främjande beslutade vid sitt möte i december 2021 att stödja tre projekt med ett sammanlagt belopp på 693.000 kr.

Skötsel av spontan och eftersatt ek i föryngringar

Ansvariga: Nils Lidbaum och Börje Drakenberg

Frökällor av bergek för utvärdering av avkommeförsök

Ansvarig: Johan Kroon, Skogforsk, Ekebo

The impact of shading, browsing and fire on the generation Quercus spp. in N Europe

Ansvarig: Benjamin Miles, SLU, Alnarp