Aktiviteter

Ekfrämjandet anordnar ett flertal olika aktiviteter för sina medlemmar, ofta tillsammans med andra arrangörer som markägare, universitet, företag eller andra föreningar.

Här kan du se aktuella aktiviteter.

Exkursioner

I anslutning till årsmötet, som brukar hållas i september, anordnas normalt en tvådagarsexkursion med lövtema. Läs mer om exkursionerna och ladda ned referat från Ekbladet.

Studiebesök

Ekfrämjandet arrangerar, ensamt eller tillsammans med andra, studiebesök. Besöken har bland annat gått till träindustriföretag.

Studieresor

Ekfrämjandet har arrangerat ett flertal studieresor utomlands. Besöken har gått till bland annat Slovenien, Polen, Ukraina, England och Litauen. Läs mer om tidigare studieresor och ladda ned resereportage från Ekbladet.

Kurser/utbildning

Ekfrämjandet initierar och deltar i kurser i lövskogsskötsel. Som exempel arrangerade Ekfrämjandet kurser i ekskogsskötsel tilsammans med Cecilia Rooth och Södra år 2011.

Forskning

Ekfrämjandet bedriver ingen egen forskning men stöttar och följer på olika sätt den forskning som pågår kring lövskogsskötsel. Forskare deltar ofta i Ekfrämjandets exkursioner och får där sprida sina rön bland initierade lövskogsskötare. Ekfrämjandet förvaltar också Erik Stenströms stiftelse som årligen delar ut anslag till projekt som kan utveckla eller öka kunskapen om eken och dess skötsel.