Virkesanvändning och förädling

Skogskunskap

I Skogskunskaps (tidigare Kunskap Direkt) modul om lövskog hittar du information om virkesegenskaper, virkesfel, aptering och hur de olika trädslagen används.

Skogskunskap Sköta lövskog

Träcentrum

Fakta om lövträ från olika lövträdsarter.

Andra publikationer från Träcentrum

Böcker från SLU

Ädellöv Virke och förädling, framsida

Boken Ädellöv – Virke och förädling är en heltäckande beskrivning av de ädla lövträslagens användning. Boken är utgiven av Institutionen för skogens produkter vid SLU i Uppsala.

Från samma institution finns också boken Björktimmer.