Pristagare 2018

Rikspriset 2018

Rikspriset är Ekfrämjandets högsta utmärkelse. Det delas ut högst en gång per år, och samma person kan endast få priset en gång. Rikspriset tilldelas den som har gjort föredömliga insatser på egen eller förvaltad skog, eller som på andra sätt har gjort synnerligen förtjänstfulla insatser för sällskapets syften.

2018 års rikspris från Ekfrämjandet tilldelas Lars-Göran Stener, lövträdsförädlare och skogsforskare vid Skogforsk i Ekebo. Priset överlämnades av Ekfrämjandets ordförande Thomas Thörnqvist vid en ceremoni i Stockholm under augusti.

Lars-Göran Stener i Ekebo med den förädlade björken som blivit känd som Ekebo 1-5, och nu växer på 1000-tals hektar i Sverige. Foto Mats Hannerz.

Lars-Göran Stener i Ekebo med den förädlade björk som blivit känd som Ekebo 1-5, och nu växer på 1000-tals hektar i Sverige. Foto Mats Hannerz.

 

Motivering till årets Rikspris:

Lars-Göran Stener har verkat som lövträdsförädlare vid Institutet för Skogsförbättrings och sedermera Skogforsks Ekebostation under 30 år.

Hans gärning har varit att med traditionella förädlingsmetoder succesivt förbättra det sydsvenska skogsodlingsmaterialet av triviala lövträd såväl som av ädellövträdsarter. När björkförädlingen återupptogs i slutet av 1980-talet, efter en era då löv snarare bekämpades än befrämjades, jobbade Lars Göran oförtrutet med att succesivt förbättra odlingsmaterialet. Växthusfröplantagerna Ekebo 1 – Ekebo 5 har resulterat i tusentals hektar vitstammiga, välväxande och t. om. lönsamma björkskogar.

Återkommande testning, urval, korsningar och återigen testning av nya generationer är förädlarens verktygslåda. För björk går momenten snabbt men för vissa ädellövträdslag tar momenten lång tid. Icke desto mindre har Lars-Göran gett sig i kast med även de mest långsiktiga och måttligt använda trädslagen. Hur många vet att det finns kombinerade genresurser och förädlingsarkiv av lönn, lind, fågelbär och t. om. 100 plusträd av rönn som med dagens viltstammar blir alltmer sällsynta som träd.

Lars-Görans mest uppmärksammade resultat ligger nog inom hans arbete med att uppmärksamma genetikens betydelse för att rädda asken undan sitt plågoris askskottsjukan. Han var den första som påvisade den genetiska variationen hos asken och visade att vissa askar klarar sig bättre mot angrepp. Arbetet med askskottsjukan har fortsatt med ett riktat urval av friska askar i hårt skadade bestånd. Dessa följs över tid och de som klarar sig bäst kommer att kunna ge oss ett skogsodlingsmaterial så att skogsägare en dag kanske vågar plantera ask igen.

Lars-Göran Stener är en värdig mottagare av Ekfrämjandets rikspris 2018.

Lars-Göran Stener fick ta emot 2018 års Rikspris av Ekfrämjandets ordförande Thomas Thörnqvist. Foto Cajsa Torung.

Lars-Göran Stener fick ta emot 2018 års Rikspris av Ekfrämjandets ordförande Thomas Thörnqvist. Foto Cajsa Torung.