Kala ekar i södra Sverige – den allmänna frostfjärilen bär skulden

Många har reagerat över de glesa grönkronorna på ekar i Götaland i år (2014). För andra året i rad drabbas ekarna av larvangrepp. I år bär den allmänna frostfjärilen en stor del av skulden.

Läs mer på Skogsstyrelsens hemsida.