Och vinnaren är korad! Ekfrämjandet på Elmia Wood 2017

Elmia-Anders-Bollvik-och-Micael-Frisk2
Ekfrämjandets Anders Bollvik samspråkar med Micael Frisk i Ekfrämjandets monter.

Elmia Wood 2017 den 7-10 juni samlade som vanligt tiotusentals besökare som kunde välja och vraka bland 555 utställare. En av dem var Ekfrämjandet som hittades på Trätorget tillsammans med andra ideella organisationer och träföretagare.

Tipspromenadens vinnare

Elmia-Tipspromenad

Under de fyra dagarna var det 82 personer som vågade utmana sina kunskaper om lövskog i Ekfrämjandets tipspromenad. Sju personer svarade rätt på alla 10 frågor. Utslagsfrågan var en burk med tändstickor – det handlade om att gissa rätt antal. I burken låg 967 täckstickor. Närmast var Hans-Olof Mattsson som gissade 1011 stickor. Grattis till vinsten önskar Ekfrämjandet! Vinnaren föräras en skärbräda med de svenska trädslagen inlagda och namnsatta.

På andra plats kom Ragnar Karlsson med 845 tändstickor och på tredje och sista pallplats kom Albert Eliasson (823 stickor).

Tipspromenadens frågor

Här visar vi frågorna och de rätta svaren:

Fråga 1 – ett mytiskt träd i folktron

Världsträdet Yggdrasil omslöt både gudarnas och människornas boningar. I asatron skapades den första mannen av Oden, Ve och Vile ur ett träd de fann på stranden. Det här trädet kallas ibland Kungsträdet, det kommer sist till sommarens fest.

Vilket trädslag är det vi pratar om?

 1. Lind
 2. Ask (RÄTT)
 3. Ek

Fråga 2 – ett smaklöst trädslag

Ett ströporigt trädslag med ved som går i gul-, röd- eller brunvit färgton. Det används till möbler och golv men också till massaindustrin.

Träet är ”smaklöst” och används bland annat till glasspinnar.

bok-virke

Vilket trädslag pratar vi om?

 1. Lönn
 2. Alm
 3. Bok (RÄTT)

Fråga 3 – ett ekrikt landskap

Eken hittar vi hela vägen upp till Dalälven. Men vilket län har de största ekförekomsterna, räknat som volym?

 1. Skåne
 2. Halland
 3. Kalmar (RÄTT)

Fråga 4 – lövet vill oftast ha ljus

Grundregeln för de flesta lövträd är att de behöver ljus och gott om utrymme för att växa bra (tumregeln är att grönkronan ska vara minst 50 % av trädets höjd). De behöver därför skötas med röjning och gallring.

Några arter behöver dock trängas i ungdomen för att inte bli slingriga och bilda klykor.

Vilka tre arter bör stå lite tätare i ungdomen?

 1. Björk, asp och ek
 2. Bok, avenbok och lind (RÄTT)
 3. Fågelbär, lönn och ask

Fråga 5 – ett anrikt sällskap

Ekfrämjandet bildades 1944 och väntar alltså på sitt 75-årsjubileum år 2019. Föreningen är öppen för alla som är intresserade av lövskogens skötsel, utnyttjande och bevarande.

Ekfrämjandet har en årsbok med många intressanta artiklar. Vad heter den?

 1. Lövbladet
 2. Quercus
 3. Ekbladet (RÄTT)

Fråga 6 – ett resande sällskap

Ekfrämjandet ordnar varje år en exkursion i anslutning till årsmötet. I år är det Kalmar län som tar emot. Varje eller vartannat år åker föreningen också utomlands.

Hösten 2016 ordnade Ekfrämjandet en studieresa till ett lövrikt och intressant grannland. Vilket?

 1. Tyskland (RÄTT)
 2. Norge
 3. Litauen

Fråga 7 – vikten av att sortera rätt

I en virkesvälta med lövträdsstockar kan det finnas guldkorn som betalar sig bra om de hittar rätt köpare. Tyvärr går många fina lövstockar till brännved och massaved. Förutom att sortera så är det också viktigt att tillreda stockarna rätt, annars blir det prisavdrag.

Vad bör du göra när du gör i ordning en ekstock för försäljning (om du vill få mycket betalt)?

 1. Kapa av rotben (RÄTT)
 2. Barka stocken
 3. Se till att den är så lång som möjligt, oavsett kvalitetsfel.

Fråga 8 – hårda och mjuka trädslag

Bland alla våra lövträd hittar vi mängder med olika virkesegenskaper. De har olika utseenden men också olika hårdhet, densitet, krympningsegenskaper och beständighet mot röta. Och de är mer eller mindre lätta att slöjda och snickra i.

avenbok-virke

Det allra hårdaste, mest slitstarka och tyngsta virket kommer från ett svenskt lövträd, vilket?

 1. Avenbok (RÄTT)
 2. Lind
 3. Björk

Fråga 9 – hem för många arter

Alla våra lövträd är viktiga för den biologiska mångfalden. Hälften av lande landets rödlistade arter är till exempel knutna till ädellövträd – trots att ädellövskogen bara finns på cirka 1 % av vår skogsareal.

storre-ekbock

Här är en grann skalbagge som är nära utrotning i Sverige. Den finns nu bara på mellersta Öland men det pågår ett jobb att sprida den till nya lokaler. Vad heter baggen?

 1. Ekoxe
 2. Större ekbock (RÄTT)
 3. Svart guldbagge

Fråga 10 – en pryl för varje snickare

tumstock-bjork
Sedan gammalt använder man virke från ett lövträd vid tillverkning av tumstockar. Vilket är lövträdet?

 1. Björk (RÄTT)
 2. Asp
 3. Lönn

Fråga 11 (utslagsfråga) – många stickor blir det

Aspens virke har låg värmeledningsförmåga, räta och elastiska fibrer och passar därför utmärkt till tändstickor och bastulavar. Har du bra aspstockar kan det betala sig bra att sälja dem som tändsticksvirke jämfört med massaved.

Här kommer utslagsfrågan – gissa hur många tändstickor det är i burken.

RÄTT SVAR 967 stickor.